Jump to the main content block

Members

Name

Title

Phone/Mail

Hsiu-Yu Chu

Hsiu-Yu Chu

Associate Professor

4234chuhy@mail.mcut.edu.tw

Ping-Yu Huang

Ping-Yu Huang

Assistant Professor

4232alanhuang25@mail.mcut.edu.tw

Ju-Ping Guo

Ju-Ping Kuo

Assistant Professor/Director

4236juping@mail.mcut.edu.tw

Mei-Liang Lin

Mei-Liang Lin

Assistant Professor

4233meilin@mail.mcut.edu.tw

Chieh-Lan Li

Chieh-Lan Li

Assistant Professor

4237winnieli@mail.mcut.edu.tw

Ju-Yun Kao

Ju-Yun Kao

Instructor

4231jykao@mail.mcut.edu.tw

Min-Lun Yeh
Min-Lun Yeh
Instructor 4235/myeh@mail.mcut.edu.tw

Alan Fiol

Alan Fiol

Instructor

4726fiola@mail.mcut.edu.tw